РИНЦте катталган

РЕДАКЦИЯЛЫК КОЛЛЕГИЯ

Нифадьев Владимир Иванович

Нифадьев Владимир Иванович

техника илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын академиги, Кыргыз-Россия Славян университетинин ректору (КРСУ), Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Башкы редактор:
Нифадьев В.И.
техника илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын академиги, Кыргыз-Россия Славян университетинин ректору (КРСУ), Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Нифадьев Владимир Иванович

Нифадьев Владимир Иванович

техника илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын академиги, Кыргыз-Россия Славян университетинин ректору (КРСУ), Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Башкы редактордун орун басары:
Бровко Н.А.
экономика илимдеринин доктору, экономика факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Бровко Наталья Анатольевна

Бровко Наталья Анатольевна

экономика илимдеринин доктору, экономика факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Джунушалиева Г.Д.
тарых илимдеринин доктору, доцент, «Жарнама жана коомчулук менен байланыш» кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Джунушалиева Гульмира Дженишевна

Джунушалиева Гульмира Дженишевна

тарых илимдеринин доктору, доцент, «Жарнама жана коомчулук менен байланыш» кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Какеев Б.А.
медицина илимдеринин доктору, профессор, патологиялык физиология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Какеев Бакир Аскарович

Какеев Бакир Аскарович

медицина илимдеринин доктору, профессор, патологиялык физиология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Муксинов Р.М.
архитектура доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Архитектура жана курулуш академиясынын академиги, Архитектура, курулуш жана дизайн факультетинин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Муксинов Равиль Мунирович

Муксинов Равиль Мунирович

архитектура доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Архитектура жана курулуш академиясынын академиги, Архитектура, курулуш жана дизайн факультетинин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Лелевкин В.М.
физика-математика илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун илимий иштер боюнча проректору, Эл аралык маалыматташтыруу академиясынын академиги, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Лелевкин Валерий Михайлович

Лелевкин Валерий Михайлович

физика-математика илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун илимий иштер боюнча проректору, Эл аралык маалыматташтыруу академиясынын академиги, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Сыдыкова Л.Ч.
юридика илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун эл аралык байланыштар боюнча проректору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Сыдыкова Лейла Чынтургановна

Сыдыкова Лейла Чынтургановна

юридика илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун эл аралык байланыштар боюнча проректору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Табигый Жана Техникалык Илимдер:
Айдарова Г.Н.
Архитектура доктору, профессор, Казань Мамлекеттик архитектура-курулуш университетинин Архитектура жана дизайн институтунун архитектуранын теориясы жана практикасы кафедрасынын башчысы, Россия Федерациясынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Россиянын архитектура жана курулуш илимдери академиясынын кеңешчиси Дагы...
Айдарова Галина Николаевна

Айдарова Галина Николаевна

Архитектура доктору, профессор, Казань Мамлекеттик архитектура-курулуш университетинин Архитектура жана дизайн институтунун архитектуранын теориясы жана практикасы кафедрасынын башчысы, Россия Федерациясынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Россиянын архитектура жана курулуш илимдери академиясынын кеңешчиси

Дагы...

Лоцев Г.В.
техника илимдеринин кандидаты, доцент, Табигый-техникалык факультеттин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Лоцев Герман Викторович

Лоцев Герман Викторович

техника илимдеринин кандидаты, доцент, Табигый-техникалык факультеттин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Макаров В.П.
физика-математика илимдеринин доктору, физика жана микроэлектроника кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Макаров Владимир Петрович

Макаров Владимир Петрович

физика-математика илимдеринин доктору, физика жана микроэлектроника кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Поморов С.Б.
архитектура доктору, профессор, И.И. Ползунов атындагы Алтай мамлекеттик техникалык университетинин Архитектура жана дизайн институтунун директору, архитектура жана дизайн факультетинин башчысы Дагы...
Поморов Сергей Борисович

Поморов Сергей Борисович

архитектура доктору, профессор, И.И. Ползунов атындагы Алтай мамлекеттик техникалык университетинин Архитектура жана дизайн институтунун директору, архитектура жана дизайн факультетинин башчысы

Дагы...

Рыбин А.К.
физика-математика илимдеринин доктору, Бишкек шаарындагы Россия Илимдер Академиясынын Илимий станция Федералдык мамлекеттик бюджеттик илимий мекемесинин директору
Рыбин Анатолий Кузьмич

Рыбин Анатолий Кузьмич

физика-математика илимдеринин доктору, Бишкек шаарындагы Россия Илимдер Академиясынын Илимий станция Федералдык мамлекеттик бюджеттик илимий мекемесинин директору
Смирнов Ю.Н.
архитектура доктору, доцент, архитектуралык долбоорлоонун негиздери кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Смирнов Юрий Николаевич

Смирнов Юрий Николаевич

архитектура доктору, доцент, архитектуралык долбоорлоонун негиздери кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Усманов С.Ф.
техника илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык мамилелер факультетинин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Усманов Салават Фаргатович

Усманов Салават Фаргатович

техника илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык мамилелер факультетинин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Аккозиев И.А.
техника илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун Табигый-техникалык факультетинин Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Аккозиев Имиль Акунович

Аккозиев Имиль Акунович

техника илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун Табигый-техникалык факультетинин Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Касмамытов Н.К.
физика-математика илимдеринин доктору, доцент, КР УИАнын Физика институтунун директорунун илим боюнча орун басары, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Касмамытов Нурбек Кыдырмышевич

Касмамытов Нурбек Кыдырмышевич

физика-математика илимдеринин доктору, доцент, КР УИАнын Физика институтунун директорунун илим боюнча орун басары, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Жайнаков А.-.
физика-математика илимдеринин доктору, профессор, академик А.Жайнаков атындагы Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдөө кафедрасынын башчысы, КР УИАнын академиги, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Жайнаков Аманбек -

физика-математика илимдеринин доктору, профессор, академик А.Жайнаков атындагы Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдөө кафедрасынын башчысы, КР УИАнын академиги, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Шамсутдинов М.М.
техника илимдеринин доктору, ага илимий кызматкер, КРСУнун Тоо өндүрүшүнүн физикалык процесстери кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Шамсутдинов Марат Мубарякшаевич

Шамсутдинов Марат Мубарякшаевич

техника илимдеринин доктору, ага илимий кызматкер, КРСУнун Тоо өндүрүшүнүн физикалык процесстери кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Митягин С.Д.
д-р архитектуры, профессор, ген. директор, ООО «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» г. Санкт-Петербург

Митягин Сергей Дмитриевич

д-р архитектуры, профессор, ген. директор, ООО «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» г. Санкт-Петербург

Метленков Н.Ф.
д-р архитектуры, профессор, профессор, ФГБОУ ВО Московский архитектурный институт (государственная академия), Научно-Образовательный Центр Урбанистика; г. Москва

Метленков Николай Федорович

д-р архитектуры, профессор, профессор, ФГБОУ ВО Московский архитектурный институт (государственная академия), Научно-Образовательный Центр Урбанистика; г. Москва

Генералов В.П.
канд. архитектуры, профессор, зав. кафедрой Архитектуры жилых и общественных зданий Академии Строительства и Архитектуры Самарского Государственного Технического Университета (АСА СамГТУ), г. Самара
Генералов Виктор Павлович

Генералов Виктор Павлович

канд. архитектуры, профессор, зав. кафедрой Архитектуры жилых и общественных зданий Академии Строительства и Архитектуры Самарского Государственного Технического Университета (АСА СамГТУ), г. Самара

Нехвядович Л.И.
д-р искусствоведения, доцент, и.о. директора института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул
Нехвядович Лариса Ивановна

Нехвядович Лариса Ивановна

д-р искусствоведения, доцент, и.о. директора института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул

Еремьянц В.Э.
д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры «Механика» естественно-технический факультета КРСУ, Кыргызская Республика, Бишкек
Еремьянц Виктор Эдуардович

Еремьянц Виктор Эдуардович

д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры «Механика» естественно-технический факультета КРСУ, Кыргызская Республика, Бишкек

Социалдык-Экономикалык Илимдер:
Бектенова Д.Ч.
экономика илимдеринин доктору, профессор, «Финансы жана кредит» кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Бектенова Дамира Чотуевна

Бектенова Дамира Чотуевна

экономика илимдеринин доктору, профессор, «Финансы жана кредит» кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Борубашов Б.И.
тарых илимдеринин кандидаты, профессор, эл аралык укук кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Борубашов Бекбосун Ишенбекович

Борубашов Бекбосун Ишенбекович

тарых илимдеринин кандидаты, профессор, эл аралык укук кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Киютин В.Г.
философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек
Киютин Валерий Григорьевич

Киютин Валерий Григорьевич

философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Тугельбаева Б.Г.
юридика илимдеринин доктору, профессор, юридикалык факультеттин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Тугельбаева Бермета Галиевна

Тугельбаева Бермета Галиевна

юридика илимдеринин доктору, профессор, юридикалык факультеттин деканы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Попов Е.А.
философия илимдеринин доктору, профессор, Алтай мамлекеттик университетинин жалпы социология кафедрасынын башчысы Дагы...
Попов Евгений Александрович

Попов Евгений Александрович

философия илимдеринин доктору, профессор, Алтай мамлекеттик университетинин жалпы социология кафедрасынын башчысы

Дагы...

Кангельдиев А.Н.
саясий илимдердин доктору, гуманитардык факультеттин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Кангельдиев Азамат Нурказыевич

Кангельдиев Азамат Нурказыевич

саясий илимдердин доктору, гуманитардык факультеттин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Торогельдиева Б.М.
саясат таануу илимдеринин доктору, доцент, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору

Торогельдиева Бактыкан Макишевна

саясат таануу илимдеринин доктору, доцент, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору

Иванов С.Г.
саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун эл аралык мамилелер факультетинин эл аралык мамилелер кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Иванов Спартак Геннадьевич

Иванов Спартак Геннадьевич

саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун эл аралык мамилелер факультетинин эл аралык мамилелер кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Белозёров В.К.
саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин Эл аралык мамилелер жана социалдык-саясий илимдер институтунун саясат таануу кафедрасынын башчысы, Москва шаары

Белозёров Василий Клавдиевич

саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин Эл аралык мамилелер жана социалдык-саясий илимдер институтунун саясат таануу кафедрасынын башчысы, Москва шаары

Акматалиева А.М.
саясат таануу илимдеринин кандидаты, доцент, КРСУнун эл аралык мамилелер факультетинин саясат таануу кафедрасынын доценти, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Акматалиева Айнура Майрамбековна

Акматалиева Айнура Майрамбековна

саясат таануу илимдеринин кандидаты, доцент, КРСУнун эл аралык мамилелер факультетинин саясат таануу кафедрасынын доценти, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Жеглова Ю.Г.
саясат таануу илимдеринин кандидаты, Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин Эл аралык мамилелер жана социалдык-саясий илимдер институтунун коммуникациялык технологиялар кафедрасынын башчысы, Москва шаары

Жеглова Юлия Генриховна

саясат таануу илимдеринин кандидаты, Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин Эл аралык мамилелер жана социалдык-саясий илимдер институтунун коммуникациялык технологиялар кафедрасынын башчысы, Москва шаары

Кудайкулов М.К.
экономика илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун экономика факультетинин экономикалык теория кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...

Кудайкулов Марат Кыштоович

экономика илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун экономика факультетинин экономикалык теория кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Гайдук В.И.
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой институциональной экономики и инвестиционного менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар Подробнее...
Гайдук Владимир Иванович

Гайдук Владимир Иванович

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой институциональной экономики и инвестиционного менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар

Подробнее...

Кочербаева А.А.
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента экономического факультета, КРСУ Подробнее...
Кочербаева Айнура Анатольевна

Кочербаева Айнура Анатольевна

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента экономического факультета, КРСУ

Подробнее...

Казакова Н.А.
д-р экон. наук, профессор, профессор, Образовательно-научного центра «Финансы», Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва Подробнее...
Казакова Наталия Александровна

Казакова Наталия Александровна

д-р экон. наук, профессор, профессор, Образовательно-научного центра «Финансы», Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва

Подробнее...

Логинов Е.Л.
д-р экон. наук, профессор НАН, зам. директора Института экономических стратегий, г. Москва

Логинов Евгений Леонидович

д-р экон. наук, профессор НАН, зам. директора Института экономических стратегий, г. Москва

Митяев Д.А.
канд. экон. наук, помощник Министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике, г. Москва

Митяев Дмитрий Аркадьевич

канд. экон. наук, помощник Министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике, г. Москва

Попоски К.
канд. экон. наук, доцент, страховой факультет Республика Македония, г. Охрид, Университет Святого Климента Охридского

Попоски Климе

канд. экон. наук, доцент, страховой факультет Республика Македония, г. Охрид, Университет Святого Климента Охридского

Мацкевич И.М.
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва Подробнее...

Мацкевич Игорь Михайлович

д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва

Подробнее...

Скуратов Ю.И.
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой национального публичного и международного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Российская академия естественных наук, РАЕН

Скуратов Юрий Ильич

д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой национального публичного и международного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Российская академия естественных наук, РАЕН

Зайцев О.А.
д-р юрид. наук, профессор, г. н. с. отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства, судоустройства, зав. кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Зайцев Олег Александрович

д-р юрид. наук, профессор, г. н. с. отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства, судоустройства, зав. кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Шамурзаев Т.Т.
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета КРСУ Подробнее...
Шамурзаев Таалайбек Турсунович

Шамурзаев Таалайбек Турсунович

д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета КРСУ

Подробнее...

Шестаков Д.А.
д-р юрид. наук, профессор, засл. деятель науки РФ, президент Санкт-Петербургского Междунар. криминалогич. клуба, член РАЮН, действ. член Академии социальных наук, почетный профессор Казахской крим. ассоциации

Шестаков Дмитрий Анатольевич

д-р юрид. наук, профессор, засл. деятель науки РФ, президент Санкт-Петербургского Междунар. криминалогич. клуба, член РАЮН, действ. член Академии социальных наук, почетный профессор Казахской крим. ассоциации

Китаев Н.Н.
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры «Юриспруденция» Иркутского национального исследовательского технического университета, РФ, г. Иркутск Подробнее...
Китаев Николай Николаевич

Китаев Николай Николаевич

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры «Юриспруденция» Иркутского национального исследовательского технического университета, РФ, г. Иркутск

Подробнее...

Гуманитардык Илимдер:
Бершедова Л.И.
психология илимдерин доктору, профессор, Москва шаарындагы Мамлекеттик бюджеттик билим берүүнүн жогорку кесиптик билим берүү мекемеси Психология, социология жана социалдык мамилелер институтунун профессору Дагы...
Бершедова Людмила Ивановна

Бершедова Людмила Ивановна

психология илимдерин доктору, профессор, Москва шаарындагы Мамлекеттик бюджеттик билим берүүнүн жогорку кесиптик билим берүү мекемеси Психология, социология жана социалдык мамилелер институтунун профессору

Дагы...

Бугазов А.Х.
философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Бугазов Анвар Хусаинович

Бугазов Анвар Хусаинович

философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Кацев А.С.
филология илимдеринин доктору, профессор, эл аралык журналистика кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Кацев Александр Самуилович

Кацев Александр Самуилович

филология илимдеринин доктору, профессор, эл аралык журналистика кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Лазариди М.И.
филология илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Лазариди Милана Исааковна

Лазариди Милана Исааковна

филология илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер факультетинин профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Плоских В.М.
тарых илимдеринин доктору, профессор, КР Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, тарых жана культурология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Плоских Владимир Михайлович

Плоских Владимир Михайлович

тарых илимдеринин доктору, профессор, КР Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, тарых жана культурология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Тагаев М.Д.
филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Тагаев Мамед Джакыпович

Тагаев Мамед Джакыпович

филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Койчуманова Ч.У.
тарых илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын Президентинин кеңешчиси, КР УИАнын Эл аралык жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы

Койчуманова Чолпон Урушбековна

тарых илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын Президентинин кеңешчиси, КР УИАнын Эл аралык жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы

Колесников А.А.
тарых илимдеринин доктору, профессор, Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин эл аралык гуманитардык байланыштар кафедрасынын профессору, Россия табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Эл аралык педагогикалык илимдер академиясынын академиги

Колесников Александр Антонович

тарых илимдеринин доктору, профессор, Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин эл аралык гуманитардык байланыштар кафедрасынын профессору, Россия табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Эл аралык педагогикалык илимдер академиясынын академиги

Курбонзода Х.
тарых илимдеринин доктору, доцент, Билим берүү тармагынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун ректору, Таджикистан Республикасы

Курбонзода Хонали

тарых илимдеринин доктору, доцент, Билим берүү тармагынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун ректору, Таджикистан Республикасы
Сумарокова О.Л.
тарых илимдеринин доктору, КРСУнун Стратегиялык талдоо жана божомолдоо институтунун ага илимий кызматкери, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Сумарокова Ольга Леонидовна

тарых илимдеринин доктору, КРСУнун Стратегиялык талдоо жана божомолдоо институтунун ага илимий кызматкери, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Курманов З.К.
Тарых илимдеринин доктору, профессор, эл аралык мамилелер кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Курманов Зайнидин Карпекович

Курманов Зайнидин Карпекович

Тарых илимдеринин доктору, профессор, эл аралык мамилелер кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Плоских С.В.
тарых илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун гуманитардык факультетинин тарых кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...

Плоских Светлана Владимировна

тарых илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун гуманитардык факультетинин тарых кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Джакишев А.У.
тарых илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун гуманитардык факультетинин тарых жана маданият таануу кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Джакишев Аскар Умаркулович

Джакишев Аскар Умаркулович

тарых илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун гуманитардык факультетинин тарых жана маданият таануу кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Прохорова Н.А.
тарых илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун гуманитардык факультетинин «Жарнама жана коомчулук менен байланыш түзүү» кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Прохорова Наталья Александровна

Прохорова Наталья Александровна

тарых илимдеринин доктору, доцент, КРСУнун гуманитардык факультетинин «Жарнама жана коомчулук менен байланыш түзүү» кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Брусиловский Д.А.
д-р филос. наук, начальник отдела молодежной научной политики, научно-инновационных и международных исследований, Кыргызская Республика, Бишкек

Брусиловский Денис Александрович

д-р филос. наук, начальник отдела молодежной научной политики, научно-инновационных и международных исследований, Кыргызская Республика, Бишкек

Медицина:
Балтабаев М.К.
медицина илимдеринин доктору, профессор, Дерматовенерология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич

Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич

медицина илимдеринин доктору, профессор, Дерматовенерология кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Балыкин М.В.
биология илимдеринин доктору, профессор, Маалыматташтыруу эл аралык академиясынын академиги, Ульяновск мамлекеттик университетинин Медицина, экология жана дене тарбиясы инсититунун директорунун орун басары Дагы...
Балыкин Михаил Васильевич

Балыкин Михаил Васильевич

биология илимдеринин доктору, профессор, Маалыматташтыруу эл аралык академиясынын академиги, Ульяновск мамлекеттик университетинин Медицина, экология жана дене тарбиясы инсититунун директорунун орун басары

Дагы...

Бебезов Б.Х.
медицина илимдеринин доктору, профессор, Госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Бебезов Бахадыр Хакимович

Бебезов Бахадыр Хакимович

медицина илимдеринин доктору, профессор, Госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Загайнов В.Е.
Дагы...
Загайнов Владимир Евгеньевич

Загайнов Владимир Евгеньевич

Кобзарь В.Н.
биология илимдеринин доктору, ага илимий кызматкер, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Кобзарь Вера Николаевна

Кобзарь Вера Николаевна

биология илимдеринин доктору, ага илимий кызматкер, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Сабиров И.С.
медицина илимдеринин доктору, профессор, № 2 терапия кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек Дагы...
Сабиров Ибрагим Самижонович

Сабиров Ибрагим Самижонович

медицина илимдеринин доктору, профессор, № 2 терапия кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Дагы...

Торшин В.И.
биология илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Эл достугу университетинин физиология кафедрасынын башчысы
Торшин Владимир Иванович

Торшин Владимир Иванович

биология илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Эл достугу университетинин физиология кафедрасынын башчысы
Мамытова А.Б.
медицина илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун медициналык факультетинин хирургиялык стоматология кафедрасынын башчысы, Россиянын медициналык-техникалык илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз Республикасы, Бишкек
Мамытова Анар Бейшенбаевна

Мамытова Анар Бейшенбаевна

медицина илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун медициналык факультетинин хирургиялык стоматология кафедрасынын башчысы, Россиянын медициналык-техникалык илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз Республикасы, Бишкек

Концевая А.В.
д-р мед. наук, профессор, заместитель директора по научной и аналитической работе, руководитель лаборатории социально-экономического анализа риска хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины (НМИЦ ПМ), г. Москва
Концевая Анна Васильевна

Концевая Анна Васильевна

д-р мед. наук, профессор, заместитель директора по научной и аналитической работе, руководитель лаборатории социально-экономического анализа риска хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины (НМИЦ ПМ), г. Москва

Полупанов А.Г.
д-р мед. наук, профессор, главный научный сотрудник НЦКТ МЗ КР, г. Бишкек

Полупанов Андрей Геннадьевич

д-р мед. наук, профессор, главный научный сотрудник НЦКТ МЗ КР, г. Бишкек

Макимбетов Э.К.
д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии медицинского факультета КРСУ, Кыргызская Республика, Бишкек Подробнее...
Макимбетов Эмил Кожошович

Макимбетов Эмил Кожошович

д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии медицинского факультета КРСУ, Кыргызская Республика, Бишкек

Подробнее...