КРСУ жарчысы

Том 22, № 12 Номердин мазмуну
ТЕГЕРЕК КЕСИЛИШИ БАР БАСЫМДУУ ТУННЕЛДИН АЙЛАНАСЫНДА ЧЫҢАЛУУНУН БӨЛҮШТҮРҮЛҮШҮНҮН МЫЙЗАМ ЧЕНЕМДҮҮЛҮГҮ
Ботоканова Б.А., Жумабаев Б., Эльдияров Ч.М. Тегерек кесилиши бар басым туннелинин айланасында чыңалуу абалынын бөлүштүрүлүшүнүн инженердик маселеси Колосов–Мусхелишвилви ыкмасы менен чечилген. Туннель жалгыз тоо массивинде жүргүзүлөт, ал эми туннелдин контуруна гидростатикалык суу басымы таасир этет. Жалгыз тоо массивдери гравитациялык күчтөр... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 11 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА ТАРМАГЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУУ МАСЕЛЕСИ
Мечукаева К.М., Субачева Л.А., Шинко Ю.В. Макалада электр станцияларынын энергиясын жана кубаттуулугун өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү боюнча энергокомпаниялардын иши каралды, алар болуп жаткан өзгөрүүлөргө, тышкы жана ички чакырыктардын болушуна байланыштуу керектөөчүлөрдү энергия менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүнүн оптималдуу деңгээлин кам... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 10 Номердин мазмуну
ОРДО ОЮНУНУН ЫКТАРЫНА ТААСИР БЕРҮҮЧҮ АТАЙЫН ДЕНЕ ДАЯРДЫГЫ
Райымбердиев Ы.А., Манасов С.А. Макалада ордо ойноого болгон кызыгуунун калыптануу деңгээли жана мектеп окуучуларында ордо оюнуна байланыштуу ыкмаларды колдонууга багытталган атайын көнүгүүлөр каралды. Изилдөө орто билим берүүчү мектептердин жогорку класстарында жана атайын спорттук мектепте ордо оюну менен алектенген студенттерде... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 9 Номердин мазмуну
ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЖОГОРКУ ХОЛЕСТЕРИН МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫ ДАРЫЛООНУН ЗАМАНБАП ПРИНЦИПТЕРИ
Мураталиев Т.М., Звенцова В.К., Раджапова З.Т., Окунова А.А., Ашуралиев Ш.П., Мухтаренко С.Ю. Үй-бүлөлүк гиперхолестеринемия – бул кандагы тыгыздыгы аз липопротеин холестеролунун олуттуу жогорулашына жана атеросклеротикалык жүрөк-кан тамыр ооруларынын эрте өнүгүшүнө алып келүүчү генетикалык оору. Бул оору негизинен аз тыгыздыктагы липопротеиддердин рецепторлорунун патогендик мутациясынан же... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 8 Номердин мазмуну
КОЛДОНУЛГАН КАТАЛИЗАТОРЛОРДУ СИНТЕЗДӨӨ ҮЧҮН КӨМҮРТЕК ТАШУУЧУЛАРДЫ АЛУУ
Камбарова Г.Б., Худайбергенова Э.М., Ли С.П., Пулатова З. Миң-Куш кенинин (Кыргыз Республикасы) күрөң көмүрүнүн негизинде колдонулган катализаторду синтездөө үчүн көмүртек алып жүрүүчүлөр алынган. Химиялык активдештирүүнүн натыйжасында ташуучунун көмүртек бети менен прекурсордук металл катиондорунун өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылган кошумча функционалдык... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 7 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫ БОЮНЧА ФИНАНСЫЛЫК АРЕНДАСЫ (ЛИЗИНГДИ) УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ
Эратов И.Т., Курманалиева Салтанат Т., Курманалиева Сымбат Т. Тандалган теманын актуалдуулугу экономиканы өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринин негизги фондуларын жана өндүрүштүк кубаттуулуктарын жаңылоо зарылчылыгы менен шартталган. Макалада Кыргыз Республикасында финансылык арендасы (лизингди) укуктук жөнгө салуу маселел... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 6 Номердин мазмуну
ФЕВРАЛЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖАНА КЫРГЫЗ САЯСИЙ ЭЛИТАСЫ: БИЗ БИЛГЕН ЖАНА БИЛБЕГЕН ТАРЫХЫЙ БАРАКТАР
Бектурсунов М.Ш. Россия империясында падышалык бийликтин кулашына алып келген Февраль революциясы анда жашаган көптөгөн орус эмес улуттагы калктардын улуттук-автономиялык кыймылдарынын башталуусуна жол ачкан. Бул улуттук кыймылдардын көпчүлүгүнүн (өзгөчө чыгыш четиндеги) өкүлдөрү Россиядан бөлүнүп, таптакыр өз алдын... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 5 Номердин мазмуну
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИММУНИТЕТТИ ТҮЗҮҮДӨ БЫЛЖЫРЛУУ ЧЕЛ КАБЫК МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЛИМФОИДДИК ТКАНДЫН ЛИМФАДЕНОИДДИК ФАРИНГАЛДЫК ШАКЕКЧЕСИНИН РОЛУ (Адабияттарга сереп салуу)
Мадаминова М.А., Асанкулов Э.К., Бедельбаев С.А. Макалада Пирогов – Вальдейер атындагы лимфаденоиддук тамак шакегинин жана былжыр чел менен байланышкан лимфоиддук ткандын организмдин иммундук системага тийгизген таасири каралган. Тамактын лимфоэпителиалдык аппаратынын мүчөлөрүнүн функциялары, ошондой эле жергиликтүү жана жалпы иммунитеттин ортосун... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 4 Номердин мазмуну
ШААР ЧӨЙРӨСҮНДӨ ЗАМАНБАП БАЛДАР АЯНТЧАСЫН ТҮЗҮҮ
Шнейдер Э.В., Бейшенбаев М.И. Макалада шаардын коомдук жайларында жайгашкан, функциялары боюнча айырмаланган мейкиндиктери бар болгон балдар аянтчаларынын мисалдары каралат. Ар түрдүү мамлекеттердеги (Россия, Түркия) балдардын комплекстүү аймактарынын мисалдары келтирилген, алар жайлуу, суроо-талапка ээ балдар аянтчасын түзүүнүн... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 3 Номердин мазмуну
ЭЛДИК ДИПЛОМАТИЯНЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН АНЫКТОО МЕТОДОЛОГИЯСЫ
Ташметов А.Р. Макала элдик дипломатиянын натыйжалуулугун аныктоо методологиясын түзүү көйгөйлөрүнө арналган. Максаттуу аудиторияга таасир этүү процессин татаал компоненттүү коммуникация процесси катары караган оригиналдуу ыкма сунушталат. Макалада экономикалык концепция катары элдик дипломатия чөйрөсүндөгү натыйж... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 2 Номердин мазмуну
1990-ЖЫЛДАРДАГЫ УРАЛДЫН АТОМДУК ӨНӨР ЖАЙЫНЫН ЖАБЫК АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШҮНДӨГҮ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕЙКИНДИГИ
Константинова А.Г. Бул макалада 1990-жылдардагы орус коомунун активдүү социалдык-маданий кайра жаралуу мезгилиндеги Уралдын атомдук өнөр жайынын жабык административдик-аймактык түзүлүштөрүндөгү жергиликтүү билим берүү мейкиндиги каралып, билим берүү мейкиндиги катары жана билим берүү үчүн мейкиндик катары анын маанилү... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 22, № 1 Номердин мазмуну
АТМОСФЕРАНЫН БУЛГАНЫШЫ АДАМДЫН ДЕН СООЛУГУНУН БУЗУЛУШУНУН ЭҢ МААНИЛҮҮ ФАКТОРУ КАТАРЫ
Топчубаева Э.T., Калматов Р.К., Муратов Ж.К. Адамдын ден соолугунун бузулушунун жана дем алуу органдарынын патологиясынын этиологиялык факторлорунун ролун аткарган заттардын ар кандай топтору – атмосфераны булгоочу заттар жөнүндө адабияттардын маалыматтарына талдоо жүргүзүлдү. Атмосфераны булгоочу заттар эки негизги категорияга бөлүнөрү көрсөт... Читать далее
Номердин мазмуну
КРСУ жарчысы
Том 22, № 1
КРСУ жарчысы
Том 22, № 11
Подробная информация о журнале

Новости / Мероприятия

19 Мая 2021 г.
Журналу "ВЕСТНИК КРСУ" - 20 лет

В этом году журнал «Вестник КРСУ» празднует свой юбилей 20 лет. Первый выпуск был подписан в печать 22.03.2001 г. В связи со знаменательной датой хотим поделиться с нашими авторами и читателями достижениями, которых без вашего участия невозможно было бы достичь. В начале 2001 года по...

Читать далее