РИНЦте катталган

Содержание

КРСУ жарчысы

Том 21, № 10

КРСУ жарчысы

Том 21, № 9

КРСУ жарчысы

Том 21, № 8

КРСУ жарчысы

Том 21, № 7

КРСУ жарчысы

Том 21, № 6

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 2
КРСУ жарчысы
Том 21, № 10
«ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтары» шилтемесин басканда бул маалыматтар алмашуу буферине көчүрүлөт
preloader
Медицина и здравоохранение
АРА ТӨРӨЛГӨН ЖАНА МӨӨНӨТҮНДӨ ТӨРӨЛГӨН ЫМЫРКАЙЛАРДА ПАТОЛОГИЯЛЫК ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯНЫН ӨРЧҮП КЕТҮҮ КОРКУНУЧУ-ФАКТОРЛОРУ
Боконбаева С.Дж. АРА ТӨРӨЛГӨН ЖАНА МӨӨНӨТҮНДӨ ТӨРӨЛГӨН ЫМЫРКАЙЛАРДА ПАТОЛОГИЯЛЫК ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯНЫН ӨРЧҮП КЕТҮҮ КОРКУНУЧУ-ФАКТОРЛОРУ / С.Дж. Боконбаева, С.В. Зейвальд, Г.П. Афанасенко // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 3-11. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КУЛАКТЫН ФУНГАЛДЫК СЕЗГЕНҮҮСҮНДӨ ДАРТТЫ АНЫКТОО, ДАРЫЛОО ЖАНА БИОЦЕНОЗ ЖӨНҮНДӨ ЗАМАНБАП ТҮШҮНҮКТӨР (Адабияттарга сереп салуу )
Имангалиев Е.Е. КУЛАКТЫН ФУНГАЛДЫК СЕЗГЕНҮҮСҮНДӨ ДАРТТЫ АНЫКТОО, ДАРЫЛОО ЖАНА БИОЦЕНОЗ ЖӨНҮНДӨ ЗАМАНБАП ТҮШҮНҮКТӨР (Адабияттарга сереп салуу ) / Е.Е. Имангалиев, С.Ж. Джандаев, Д.К. Абдрахманова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 12-17. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ИШЕМИЯЛЫК ИНСУЛЬТ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН КАН АГЫМЫНЫН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ. БАШ СӨӨК ИЧИНДЕГИ СТЕНОЗДУН ДОППЛЕРОГРАФИЯЛЫК МАРКЕРЛЕРИ ЖАНА МИКРОЭМБОЛИКАЛЫК СИГНАЛДАРЫ
Кермакунова Н.А. ИШЕМИЯЛЫК ИНСУЛЬТ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН КАН АГЫМЫНЫН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ. БАШ СӨӨК ИЧИНДЕГИ СТЕНОЗДУН ДОППЛЕРОГРАФИЯЛЫК МАРКЕРЛЕРИ ЖАНА МИКРОЭМБОЛИКАЛЫК СИГНАЛДАРЫ / Н.А. Кермакунова, А.И. Кадырова, К.Б. Ырысов и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 18-24. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ӨПКӨНҮН ӨНӨКӨТ ОБСТРУКТИВДҮҮ ООРУСУ МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫН БӨЙРӨГҮНҮН ФУНКЦИЯСЫНЫН БУЗУЛУШУНУН БИОМАРКЕРЛЕРИНИН ГЕНДЕРДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Кинванлун И.Г. ӨПКӨНҮН ӨНӨКӨТ ОБСТРУКТИВДҮҮ ООРУСУ МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫН БӨЙРӨГҮНҮН ФУНКЦИЯСЫНЫН БУЗУЛУШУНУН БИОМАРКЕРЛЕРИНИН ГЕНДЕРДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / И.Г. Кинванлун // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 25-29. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ƟНƟКƟТ АНАЛДЫК ЖАРАКАТТЫ ДАРЫЛООДО ХИРУРГИЯЛЫК ЫКМА
Мадаминов А.М. ƟНƟКƟТ АНАЛДЫК ЖАРАКАТТЫ ДАРЫЛООДО ХИРУРГИЯЛЫК ЫКМА / А.М. Мадаминов, А.Ю. Айсаев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 30-33. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖААК-БЕТ ПАТОЛОГИЯСЫ МЕНЕН ЖАБЫРКАГАН БЕЙТАПТАРГА ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПСИХИАТРИЯЛЫК ӨҢҮТТӨ ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ
Мамытова А.Б. ЖААК-БЕТ ПАТОЛОГИЯСЫ МЕНЕН ЖАБЫРКАГАН БЕЙТАПТАРГА ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПСИХИАТРИЯЛЫК ӨҢҮТТӨ ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ / А.Б. Мамытова, И.Б. Сулайманов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 34-42. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖАҢЫ КОРОНАВИРУС 2019 (COVID-19) ООРУСУНДА СЕЗГЕНҮҮ МАРКЕРЛЕРИ МЕНЕН ЭРИТРОЦИТТЕРДИН ЖАНА ТРОМБОЦИТТЕРДИН МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫК АБАЛЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ БАЙЛАНЫШ
Муркамилов И.Т. ЖАҢЫ КОРОНАВИРУС 2019 (COVID-19) ООРУСУНДА СЕЗГЕНҮҮ МАРКЕРЛЕРИ МЕНЕН ЭРИТРОЦИТТЕРДИН ЖАНА ТРОМБОЦИТТЕРДИН МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫК АБАЛЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ БАЙЛАНЫШ / И.Т. Муркамилов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 43-52. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨН ЫМЫРКАЙЛАРДЫН ӨПКӨНҮ ЖАСАЛМА ЖЕЛДЕТҮҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ПНЕВМОНИЯ ДАРТЫН АНЫКТОО ЫКМАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ
Насирдинов Ф.Р. ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨН ЫМЫРКАЙЛАРДЫН ӨПКӨНҮ ЖАСАЛМА ЖЕЛДЕТҮҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ПНЕВМОНИЯ ДАРТЫН АНЫКТОО ЫКМАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ / Ф.Р. Насирдинов, С.Дж. Боконбаева, Г.А. Джанабилова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 53-57. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 18 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ АЯЛДАРДЫН ТӨРӨТ КОЭФФИЦИЕНТИ (Адабияттар боюнча маалымат)
Орозбекова Б.Т. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 18 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ АЯЛДАРДЫН ТӨРӨТ КОЭФФИЦИЕНТИ (Адабияттар боюнча маалымат) / Б.Т. Орозбекова, Ф.А. Абдраева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 58-64. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БОЙДОН АЛДЫРУУ (АБОРТ) 15‒17 ЖАШТАГЫ ӨСПҮРҮМ КЫЗДАРДЫН РЕПРОДУКЦИЯЛЫК ДЕН СООЛУГУНА КОРКУНУЧ ЖАРАТУУЧУ ФАКТОР КАТАРЫ
Орозбекова Б.Т. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БОЙДОН АЛДЫРУУ (АБОРТ) 15‒17 ЖАШТАГЫ ӨСПҮРҮМ КЫЗДАРДЫН РЕПРОДУКЦИЯЛЫК ДЕН СООЛУГУНА КОРКУНУЧ ЖАРАТУУЧУ ФАКТОР КАТАРЫ / Б.Т. Орозбекова, Ф.А. Абдраева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 65-73. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖАҢЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНДА (COVID-19) КАВАСАКИ СЫЯКТУУ СИНДРОМ
Сабиров И.С. ЖАҢЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНДА (COVID-19) КАВАСАКИ СЫЯКТУУ СИНДРОМ / И.С. Сабиров // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 74-81. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АРТЕРИЯЛЫК ГИПОТЕНЗИЯНЫН ФОНУНДА БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЖАШАГАН КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДАГЫ ЭРИТРОЦИТТЕРДИН МЕНЕН ГЕМОГЛОБИНДИН КУРАМЫНЫН ДИНАМИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Субанова А.И. АРТЕРИЯЛЫК ГИПОТЕНЗИЯНЫН ФОНУНДА БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЖАШАГАН КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДАГЫ ЭРИТРОЦИТТЕРДИН МЕНЕН ГЕМОГЛОБИНДИН КУРАМЫНЫН ДИНАМИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / А.И. Субанова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 82-86. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ИДИОПАТИЯЛЫК РЕТИНОВАСКУЛИТТЕ КӨРҮҮ НЕРВИНИН АЛКАГЫНЫН КЛИНИКАЛЫК ЖАНА МОРФОМЕТРИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Усенко В.А. ИДИОПАТИЯЛЫК РЕТИНОВАСКУЛИТТЕ КӨРҮҮ НЕРВИНИН АЛКАГЫНЫН КЛИНИКАЛЫК ЖАНА МОРФОМЕТРИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / В.А. Усенко, М.Н. Уметалиева, Д.В. Генцельман // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 87-92. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БЕТА-БЛОКАТОР БИСОПРОЛ МЕНЕН ДАРЫЛОО ПРОЦЕССИНДЕ ЖҮРӨКТҮН ӨНӨКӨТ ЖЕТИШСИЗДИГИ МЕНЕН ТАТААЛДАШКАН, УЛГАЙГАН КУРАКТАГЫ ЖҮРӨКТҮН ИШЕМИЯЛЫК ООРУСУ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН ЭНДОТЕЛИАЛДЫК ФУНКЦИЯСЫНЫН АБАЛЫ
Цой Л.Г. БЕТА-БЛОКАТОР БИСОПРОЛ МЕНЕН ДАРЫЛОО ПРОЦЕССИНДЕ ЖҮРӨКТҮН ӨНӨКӨТ ЖЕТИШСИЗДИГИ МЕНЕН ТАТААЛДАШКАН, УЛГАЙГАН КУРАКТАГЫ ЖҮРӨКТҮН ИШЕМИЯЛЫК ООРУСУ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН ЭНДОТЕЛИАЛДЫК ФУНКЦИЯСЫНЫН АБАЛЫ / Л.Г. Цой, И.С. Сабиров, А.Г. Полупанов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 93-97. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СТРЕСС ЖАРАТУУЧУ ЭНДОКРИНОПАТИЯЛАР
Шутова А.С. СТРЕСС ЖАРАТУУЧУ ЭНДОКРИНОПАТИЯЛАР / А.С. Шутова, Л.К. Дзеранова, С.Ю. Воротникова и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 98-106. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭНЕЛИК БЕЗДИН ЭНДОМЕТРИОЗУ МЕНЕН ООРУГАН АЯЛДАРДЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮНҮН КАТЫШЫ
Аскеров А.А. ЭНЕЛИК БЕЗДИН ЭНДОМЕТРИОЗУ МЕНЕН ООРУГАН АЯЛДАРДЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮНҮН КАТЫШЫ / А.А. Аскеров, А.Ж. Сатыбалдиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 107-110. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАН АЙЛАНУУ СИСТЕМАСЫНЫН ООРУУЛАРЫ КАЛКТЫН ӨЛҮМҮНҮН НЕГИЗГИ СЕБЕБИ КАТАРЫ
Джорупбекова К.Ш. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАН АЙЛАНУУ СИСТЕМАСЫНЫН ООРУУЛАРЫ КАЛКТЫН ӨЛҮМҮНҮН НЕГИЗГИ СЕБЕБИ КАТАРЫ / К.Ш. Джорупбекова, Р.Б. Кыдыралиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 111-117. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖҮРӨКТҮН КОРОНАРДЫК ООРУСУНДА ТЫНЧСЫЗДАНУУ ЖАНА ДЕПРЕССИЯ ДАРЫЛОО-ПРОФИЛАКТИКАЛЫК МОДЕЛДИН КѲП ТАРМАКТУУ КѲЙГѲЙҮ КАТАРЫ
Залесская Ю.В. ЖҮРӨКТҮН КОРОНАРДЫК ООРУСУНДА ТЫНЧСЫЗДАНУУ ЖАНА ДЕПРЕССИЯ ДАРЫЛОО-ПРОФИЛАКТИКАЛЫК МОДЕЛДИН КѲП ТАРМАКТУУ КѲЙГѲЙҮ КАТАРЫ / Ю.В. Залесская, Р.Б. Кыдыралиева, Э.Д. Джишамбаев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 118-124. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ДААМ СЕЗҮҮ АНАЛИЗАТОРУ ЖАНА БИЙИК ТООЛУУ ШАРТ
Мадаминова М.А. ДААМ СЕЗҮҮ АНАЛИЗАТОРУ ЖАНА БИЙИК ТООЛУУ ШАРТ / М.А. Мадаминова, К.К. Нарматова, М.А. Нуралиев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 125-129. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН ЗАТ АЛМАШУУ СИНДРОМУ БАР ТУРГУНДАРЫНЫН ТАМАК-АШ ТҮЗҮМҮНҮН ГЕНДЕРДИК ЖАНА ЭТНИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Маматов А.У. ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН ЗАТ АЛМАШУУ СИНДРОМУ БАР ТУРГУНДАРЫНЫН ТАМАК-АШ ТҮЗҮМҮНҮН ГЕНДЕРДИК ЖАНА ЭТНИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / А.У. Маматов, Ж.А. Мамасаидов, Ф.Т. Рысматова и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 130-136. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СТОМАТОЛОГИЯ ТАРМАГЫНДАГЫ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ООРУГА ЧАЛДЫГУУ ДЕҢГЭЭЛИН АР ТАРАПТУУ ИЗИЛДӨӨ
Темуров Ф.Т. СТОМАТОЛОГИЯ ТАРМАГЫНДАГЫ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ООРУГА ЧАЛДЫГУУ ДЕҢГЭЭЛИН АР ТАРАПТУУ ИЗИЛДӨӨ / Ф.Т. Темуров, Э.А. Кожамбекова, А.А. Мусаева и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 137-143. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КАРАКУШ МЭЭНИН КАДИМКИ ЖАНА ЖАБЫРКАГАНДАГЫ АБАЛЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МААЛЫМАТТАР. I БӨЛҮК (Адабияттарга сереп салуу)
Жанузаков Д.З. КАРАКУШ МЭЭНИН КАДИМКИ ЖАНА ЖАБЫРКАГАНДАГЫ АБАЛЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МААЛЫМАТТАР. I БӨЛҮК (Адабияттарга сереп салуу) / Д.З. Жанузаков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 144-149. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КАРАКУШ МЭЭНИН КАДИМКИ ЖАНА ЖАБЫРКАГАНДАГЫ АБАЛЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МААЛЫМАТТАР. II БӨЛҮК (Адабияттарга сереп салуу)
Жанузаков Д.З. КАРАКУШ МЭЭНИН КАДИМКИ ЖАНА ЖАБЫРКАГАНДАГЫ АБАЛЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МААЛЫМАТТАР. II БӨЛҮК (Адабияттарга сереп салуу) / Д.З. Жанузаков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 150-155. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭНЕЛИК БЕЗДИН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ПОЛИКИСТОЗ ДАРТЫНДА УГЛЕВОДУ ТӨМӨН ДИЕТАНЫН ЖАНА ОМЕГА-3түн ТААСИРИ МЕНЕН ЗАТ АЛМАШУУ СИНДРОМУНУН ПАЙДА БОЛУШУ
Жылкичиева Ч.С. ЭНЕЛИК БЕЗДИН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ПОЛИКИСТОЗ ДАРТЫНДА УГЛЕВОДУ ТӨМӨН ДИЕТАНЫН ЖАНА ОМЕГА-3түн ТААСИРИ МЕНЕН ЗАТ АЛМАШУУ СИНДРОМУНУН ПАЙДА БОЛУШУ / Ч.С. Жылкичиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 156-161. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АЛЫСКЫ ТКАНДАРГА СТРОМАЛДЫК КЛЕТКАЛАРДЫ САЙГАНДАН КИЙИН КЕЛЕМИШТИН ЗААРА ЧЫГАРУУЧУ ЖОЛДОРУНУН ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫН ЖАНА БӨЙРӨКТӨРҮНҮН МОРФОЛОГИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРЫНЫН АКТИВДЕШҮҮСҮ
Майбородин И.В. АЛЫСКЫ ТКАНДАРГА СТРОМАЛДЫК КЛЕТКАЛАРДЫ САЙГАНДАН КИЙИН КЕЛЕМИШТИН ЗААРА ЧЫГАРУУЧУ ЖОЛДОРУНУН ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫН ЖАНА БӨЙРӨКТӨРҮНҮН МОРФОЛОГИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРЫНЫН АКТИВДЕШҮҮСҮ / И.В. Майбородин, Ю.Н. Козлова, Р.В. Маслов и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 162-168. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СВА ЛИНИЯСЫНДАГЫ ЧЫЧКАНДАРДЫН БӨЙРӨКТӨРҮНДӨ ЖАНА БООРУНДА ШИШИКТИН ӨСҮШҮНДӨ ЖАНА АУТОФАГИЯНЫН ӨРЧҮШҮНДӨ УЛЬТРА ТҮЗҮМДҮК ӨЗГӨРҮҮЛӨР
Рахметова А.М. СВА ЛИНИЯСЫНДАГЫ ЧЫЧКАНДАРДЫН БӨЙРӨКТӨРҮНДӨ ЖАНА БООРУНДА ШИШИКТИН ӨСҮШҮНДӨ ЖАНА АУТОФАГИЯНЫН ӨРЧҮШҮНДӨ УЛЬТРА ТҮЗҮМДҮК ӨЗГӨРҮҮЛӨР / А.М. Рахметова, Н.П. Бгатова, Ш.М. Жумадина и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 169-174. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БАШ СӨӨК-МЭЭ ЖАРАКАТЫНДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН ӨПКӨНҮН ГИСТОФИЗИОЛОГИЯСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Шидаков Ю.Х.-М. БАШ СӨӨК-МЭЭ ЖАРАКАТЫНДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН ӨПКӨНҮН ГИСТОФИЗИОЛОГИЯСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / Ю.Х.-М. Шидаков, Г.И. Горохова, С.С. Сатиев и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 175-182. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БАШ СӨӨК-МЭЭ ЖАРАКАТЫНДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН БӨЙРӨКТҮН ГИСТОФИЗИОЛОГИЯСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Шидаков Ю.Х.-М. БАШ СӨӨК-МЭЭ ЖАРАКАТЫНДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН БӨЙРӨКТҮН ГИСТОФИЗИОЛОГИЯСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / Ю.Х.-М. Шидаков, Г.И. Горохова, О.В. Волкович и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 183-188. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА СУБТОТАЛДЫК ИШЕМИЯДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН МЭЭНИН КАН ТАМЫРЛАРЫНЫН ТҮЙҮНДӨРҮНӨ ЖАНА КАН АЙЛАНУУГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Шувалова М.С. БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА СУБТОТАЛДЫК ИШЕМИЯДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН МЭЭНИН КАН ТАМЫРЛАРЫНЫН ТҮЙҮНДӨРҮНӨ ЖАНА КАН АЙЛАНУУГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / М.С. Шувалова, М.В. Балыкин, А.С. Шаназаров // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 189-193. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЦЕРЕБРАЛДЫК БУЗУЛУУЛАРДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН МЭЭНИН ЭЛЕКТРОЛИТТИК ГОМЕОСТАЗЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Шувалова М.С. БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЦЕРЕБРАЛДЫК БУЗУЛУУЛАРДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН МЭЭНИН ЭЛЕКТРОЛИТТИК ГОМЕОСТАЗЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / М.С. Шувалова, А.С. Шаназаров, М.В. Балыкин // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 194-198. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КРСУНУН МЕДИЦИНАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН БИРИНЧИ ЖАНА ЭКИНЧИ КУРСТАРЫНЫН СТУДЕНТТЕРИНИН АДАМДЫН АНАТОМИЯСЫ САБАГЫНА ДАЯРДАНУУДА ИНТЕРНЕТТИ ПАЙДАЛАНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН САЛЫШТЫРУУ
Бейсембаев A.A. КРСУНУН МЕДИЦИНАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН БИРИНЧИ ЖАНА ЭКИНЧИ КУРСТАРЫНЫН СТУДЕНТТЕРИНИН АДАМДЫН АНАТОМИЯСЫ САБАГЫНА ДАЯРДАНУУДА ИНТЕРНЕТТИ ПАЙДАЛАНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН САЛЫШТЫРУУ / A.A. Бейсембаев, Б.В. Сотников, И.A. Бейсембаева и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 199-203. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН АЙЫЛ ТУРГУНДАРЫ ҮЧҮН СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМДЫН САПАТЫ ЖАНА ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ БЕЙТАПТАРДЫН ПИКИРИ
Юсупханов О.Н. АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН АЙЫЛ ТУРГУНДАРЫ ҮЧҮН СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМДЫН САПАТЫ ЖАНА ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ БЕЙТАПТАРДЫН ПИКИРИ / О.Н. Юсупханов, Т.Т. Сельпиев, Ж.Д. Ашымов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 1. С. 204-208. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү