РИНЦте катталган

Содержание

КРСУ жарчысы

Том 21, № 10

КРСУ жарчысы

Том 21, № 9

КРСУ жарчысы

Том 21, № 8

КРСУ жарчысы

Том 21, № 7

КРСУ жарчысы

Том 21, № 6

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 4
КРСУ жарчысы
Том 21, № 2
«ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтары» шилтемесин басканда бул маалыматтар алмашуу буферине көчүрүлөт
preloader
Экономика. Экономические науки
САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ТУРИСТТИК КЫЗМАТТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Э. кызы Арстанбек САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ТУРИСТТИК КЫЗМАТТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / кызы Э., Б.Б. Сасыкулов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 3-9. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БАЗАР ЭКОНОМИКАСЫНЫН ШАРТЫНДА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ МАМЛЕКЕТТИК КОЛДООНУН НЕГИЗДЕРИ
Камчыбеков Т.К. БАЗАР ЭКОНОМИКАСЫНЫН ШАРТЫНДА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ МАМЛЕКЕТТИК КОЛДООНУН НЕГИЗДЕРИ / Т.К. Камчыбеков, А.К. Табышова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 10-15. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ
Мамытов А.С. ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ / А.С. Мамытов, З.Б. Осмонов, Е.Т. Шахман // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 16-27. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ТАРМАГЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Мечукаева К.М. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ТАРМАГЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ / К.М. Мечукаева, А.И. Крамаренко // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 28-33. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭМГЕК РЫНОГУ МААЛЫМАТТЫК КООМДУН КАЛЫПТАНУУ ШАРТЫНДА
Савин В.Е. ЭМГЕК РЫНОГУ МААЛЫМАТТЫК КООМДУН КАЛЫПТАНУУ ШАРТЫНДА / В.Е. Савин, Н.Ж. Кошокова, Н.К. Джакубов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 34-42. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРДЫН ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛООГО ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДООНУН УРУНТТУУ УЧУРЛАРЫ
Сансызбаева Г.А. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРДЫН ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛООГО ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДООНУН УРУНТТУУ УЧУРЛАРЫ / Г.А. Сансызбаева, А.К. Табышова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 43-50. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АЗЫРКЫ ШАРТТА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮ МЕХАНИЗМИН ЖӨНГӨ САЛУУДА МАМЛЕКЕТТТИК КОЛДООНУН РОЛУ
Субачева Л.А. АЗЫРКЫ ШАРТТА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮ МЕХАНИЗМИН ЖӨНГӨ САЛУУДА МАМЛЕКЕТТТИК КОЛДООНУН РОЛУ / Л.А. Субачева, Б.М. Шарипова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 51-56. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТ МЕНЕН СОЦИАЛДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН АТКАРЫЛЫШЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ БАЙЛАНЫШ
Шакулова Н.Э. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТ МЕНЕН СОЦИАЛДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН АТКАРЫЛЫШЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ БАЙЛАНЫШ / Н.Э. Шакулова, А.С. Мамытов, Д.А. Усоналиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 57-70. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭЛЕКТРОНДУК КОММЕРЦИЯ ЭКОНОМИКАНЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧҮ КАТАРЫ
Шинко Ю.В. ЭЛЕКТРОНДУК КОММЕРЦИЯ ЭКОНОМИКАНЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧҮ КАТАРЫ / Ю.В. Шинко // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 71-77. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Государство и право. Юридические науки
ШАЙЛОО-2020 – ШАЙЛОО ПРОЦЕССИНИН ЖАҢЫ ЭТАБЫ
Абдылдаева Н.У. ШАЙЛОО-2020 – ШАЙЛОО ПРОЦЕССИНИН ЖАҢЫ ЭТАБЫ / Н.У. Абдылдаева, К.К. Сарымсаков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 78-81. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ
Койчукулова Ж.Б. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ / Ж.Б. Койчукулова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 82-86. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ЧЕНЕМДЕРИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДА ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ
Сорокина Н.Ю. ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ЧЕНЕМДЕРИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДА ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ / Н.Ю. Сорокина, Ж.Б. Койчукулова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 87-91. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЭКСТРЕМИЗМГЕ КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ БОЮНЧА ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУНУН УКУКТУК АКТЫЛАРЫ
Сулайманова Н.Н. ЭКСТРЕМИЗМГЕ КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ БОЮНЧА ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУНУН УКУКТУК АКТЫЛАРЫ / Н.Н. Сулайманова, Н.А. Адылова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 92-97. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ПРОПОЦИОНАЛДЫК ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Суранчиева Г.Т. ПРОПОЦИОНАЛДЫК ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / Г.Т. Суранчиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 98-103. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЗАМАНБАП МАМЛЕКЕТТЕГИ БИЙЛИК БУТАКТАРЫНЫН САНЫ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕ
Суранчиева Г.Т. ЗАМАНБАП МАМЛЕКЕТТЕГИ БИЙЛИК БУТАКТАРЫНЫН САНЫ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕ / Г.Т. Суранчиева, Т.Э. Мамыров // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 104-108. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СПОРТТУК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮ ТАРМАГЫНДА САЛЫК САЛУУНУ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ
Сыдыгалиева А.С. СПОРТТУК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮ ТАРМАГЫНДА САЛЫК САЛУУНУ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ / А.С. Сыдыгалиева, Ж.М. Исаков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 109-116. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ВИРТУАЛДЫК ВАЛЮТАЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ЖАНА ӨНҮГҮШҮНҮН ТАРЫХЫЙ ЖАНА УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ
Сыдыгалиева А.С. ВИРТУАЛДЫК ВАЛЮТАЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ЖАНА ӨНҮГҮШҮНҮН ТАРЫХЫЙ ЖАНА УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ / А.С. Сыдыгалиева, И.И. Строков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 117-123. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ФАТФТЫН СУНУШТАМАЛАРЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДА ИШКЕ АШЫРУУ (КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР)
Токтогонова Г.К. ФАТФТЫН СУНУШТАМАЛАРЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДА ИШКЕ АШЫРУУ (КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР) / Г.К. Токтогонова, М.И. Каримова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 124-129. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЖЫ КЫЗМАТЫ ТЕРРОРИСТТИК ИШТИ КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШТУУ КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ ТУРУУ СИСТЕМАСЫНДА
Токтогонова Г.К. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЖЫ КЫЗМАТЫ ТЕРРОРИСТТИК ИШТИ КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШТУУ КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ ТУРУУ СИСТЕМАСЫНДА / Г.К. Токтогонова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 130-133. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯСЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ БОЮНЧА ПАНДЕМИЯНЫН ШАРТЫНДА: ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ҮЧҮН ЧАКЫРЫК
Турсунбаева Н.С. ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯСЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ БОЮНЧА ПАНДЕМИЯНЫН ШАРТЫНДА: ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ҮЧҮН ЧАКЫРЫК / Н.С. Турсунбаева, Э.С. Салыжанова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 134-141. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Политика. Политические науки
АФГАНИСТАН МЕНЕН СИРИЯНЫН ЧЫР-ЧАТАГЫНДА ЖАНА БАШКА СОГУШТУК АРАКЕТТЕР ЖҮРҮП ЖАТКАН ЖЕРЛЕРДЕ РОССИЯ МЕНЕН АМЕРИКАНЫН КАРШЫЛАШУУСУ
Айдаралиев А.А. АФГАНИСТАН МЕНЕН СИРИЯНЫН ЧЫР-ЧАТАГЫНДА ЖАНА БАШКА СОГУШТУК АРАКЕТТЕР ЖҮРҮП ЖАТКАН ЖЕРЛЕРДЕ РОССИЯ МЕНЕН АМЕРИКАНЫН КАРШЫЛАШУУСУ / А.А. Айдаралиев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 142-150. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНДЕГИ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ФРАКЦИЯЛАРЫНЫН ИНСТИТУЦИЯЛАНЫШЫ ЖАНА КОНСТИТУЦИЯЛАНЫШЫ
Аманалиев У.О. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНДЕГИ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ФРАКЦИЯЛАРЫНЫН ИНСТИТУЦИЯЛАНЫШЫ ЖАНА КОНСТИТУЦИЯЛАНЫШЫ / У.О. Аманалиев, А.Р. Рахманов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 151-156. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
«АЛТАЙДЫН АЛТЫН ТООЛОРУ»: ЮНЕСКОНУН ДҮЙНӨЛҮК МУРАСТАРЫНЫН ОБЪЕКТИСИ
Белекова А.Т. «АЛТАЙДЫН АЛТЫН ТООЛОРУ»: ЮНЕСКОНУН ДҮЙНӨЛҮК МУРАСТАРЫНЫН ОБЪЕКТИСИ / А.Т. Белекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 157-165. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
«САЯСИЙ МАДАНИЯТ» ТҮШҮНҮГҮНҮН НЕГИЗДЕРИ
Канатбеков Э.К. «САЯСИЙ МАДАНИЯТ» ТҮШҮНҮГҮНҮН НЕГИЗДЕРИ / Э.К. Канатбеков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 166-173. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДЫН САЯСИЙ МАДАНИЯТЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
Канатбеков Э.К. КЫРГЫЗСТАНДЫН САЯСИЙ МАДАНИЯТЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ / Э.К. Канатбеков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 174-180. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ДОСТУК ЖАНА БИР ТУУГАНДЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТАРЫХЫНАН: КЫРГЫЗСТАНДА КАЗАК ЭЛИНДЕГИ «АЧАРЧЫЛЫК» МЕНЕН КҮРӨШҮҮ
Курманов З.К. ДОСТУК ЖАНА БИР ТУУГАНДЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТАРЫХЫНАН: КЫРГЫЗСТАНДА КАЗАК ЭЛИНДЕГИ «АЧАРЧЫЛЫК» МЕНЕН КҮРӨШҮҮ / З.К. Курманов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 181-189. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫТАЙДЫН БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ САЯСИЙ БЕДЕЛЕНИН АМБИВАЛЕНТТҮҮЛҮГҮ: «ИШКЕР ӨНӨКТӨШ» ЖЕ «КАРЫЗ ТУЗАГЫН» УЮШТУРУУЧУ
Сабов И.Н. КЫТАЙДЫН БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ САЯСИЙ БЕДЕЛЕНИН АМБИВАЛЕНТТҮҮЛҮГҮ: «ИШКЕР ӨНӨКТӨШ» ЖЕ «КАРЫЗ ТУЗАГЫН» УЮШТУРУУЧУ / И.Н. Сабов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 190-196. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ТҮРКИЯНЫН САЯСИЙ БЕДЕЛИНИН ПОЗИЦИЯСЫН БЕЛГИЛӨӨ: ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН ИНТЕГРАЦИЯСЫН ИНСТИТУТТАШТЫРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Сабов И.Н. БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ТҮРКИЯНЫН САЯСИЙ БЕДЕЛИНИН ПОЗИЦИЯСЫН БЕЛГИЛӨӨ: ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН ИНТЕГРАЦИЯСЫН ИНСТИТУТТАШТЫРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ / И.Н. Сабов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 197-203. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Социология
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУУЧУ КООМДОГУ МАССАЛЫК АҢ-СЕЗИМДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Сорочайкина Е.В. ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУУЧУ КООМДОГУ МАССАЛЫК АҢ-СЕЗИМДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / Е.В. Сорочайкина // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 3. С. 204-207. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү