РИНЦте катталган

Содержание

КРСУ жарчысы

Том 21, № 10

КРСУ жарчысы

Том 21, № 9

КРСУ жарчысы

Том 21, № 8

КРСУ жарчысы

Том 21, № 7

КРСУ жарчысы

Том 21, № 6

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 5
КРСУ жарчысы
Том 21, № 3
«ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтары» шилтемесин басканда бул маалыматтар алмашуу буферине көчүрүлөт
preloader
Математика
КӨМӨКЧҮ ЯДРОЛОР МЕТОДУ ЖАНА ТОЛУК ЭМЕС ЯДРОЛУУ СЫЗЫКТУУ СЫМАЛ ВОЛЬТЕРРА ТИБИНДЕГИ ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ ИНТЕГРАЛДЫК- ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ
Искандаров С. КӨМӨКЧҮ ЯДРОЛОР МЕТОДУ ЖАНА ТОЛУК ЭМЕС ЯДРОЛУУ СЫЗЫКТУУ СЫМАЛ ВОЛЬТЕРРА ТИБИНДЕГИ ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ ИНТЕГРАЛДЫК- ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ / С. Искандаров, Н.А. Абдирайимова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 3-9. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СЫЗЫКТУУ БИР ТЕКТҮҮ ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ТРАЕКТОРИЯСЫНА ИНТЕГРАЛДЫК МҮЧӨЛӨРДҮН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ ЖӨНҮНДӨ
Искандаров С. СЫЗЫКТУУ БИР ТЕКТҮҮ ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ТРАЕКТОРИЯСЫНА ИНТЕГРАЛДЫК МҮЧӨЛӨРДҮН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ ЖӨНҮНДӨ / С. Искандаров, Е.А. Комарцова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 10-16. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЧЕКСИЗ АЙМАКТАГЫ КАЦ ТИБИНДЕГИ ЖЫЛЫШУУ ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ЖҮКТϴМДҮҮ ЭКИ ЫЛДАМДЫКТАГЫ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕ
Саркелова Ж.Ж. ЧЕКСИЗ АЙМАКТАГЫ КАЦ ТИБИНДЕГИ ЖЫЛЫШУУ ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ЖҮКТϴМДҮҮ ЭКИ ЫЛДАМДЫКТАГЫ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕ / Ж.Ж. Саркелова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 17-27. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЧЕКСИЗ АЙМАКТАГЫ СИНГУЛЯРДЫК ДҮҮЛҮККϴН ЖЫЛЫШУУ ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН БИР ЫЛДАМДЫКТАГЫ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕ
Саркелова Ж.Ж. ЧЕКСИЗ АЙМАКТАГЫ СИНГУЛЯРДЫК ДҮҮЛҮККϴН ЖЫЛЫШУУ ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН БИР ЫЛДАМДЫКТАГЫ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕ / Ж.Ж. Саркелова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 28-36. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Энергетика
МУҢАЙДЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ ИШКАНАЛАРДЫН ЖЫЛУУЛУК БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН ТҮЗҮМҮНӨ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ
Кульбякина А.В. МУҢАЙДЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ ИШКАНАЛАРДЫН ЖЫЛУУЛУК БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН ТҮЗҮМҮНӨ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ / А.В. Кульбякина, Н.А. Озеров, В.Н. Осипов и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 37-43. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
УБАКТЫЛУУ ЖАЙГАШУУ ПУНКТТАРЫ ҮЧҮН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЖАБДУУЛАРДЫ ТАНДОО
Разуваев А.В. УБАКТЫЛУУ ЖАЙГАШУУ ПУНКТТАРЫ ҮЧҮН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЖАБДУУЛАРДЫ ТАНДОО / А.В. Разуваев, В.И. Бурлаков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 44-49. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Механика
ҮСТҮРТӨН АКТИВДҮҮ ЗАТТАР МЕНЕН СЫЙГАЛАНМА ПОДШИПНИКТЕРДИ МАЙ КАТМАРЫНА САЛУУНУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ИЗИЛДӨӨ
Разуваев А.В. ҮСТҮРТӨН АКТИВДҮҮ ЗАТТАР МЕНЕН СЫЙГАЛАНМА ПОДШИПНИКТЕРДИ МАЙ КАТМАРЫНА САЛУУНУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ИЗИЛДӨӨ / А.В. Разуваев, И.О. Кудашева, М.С. Губатенко и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 59-64. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ГОРИЗОНТАЛДЫК КАМЕРАЛАРДЫН ТЕГЕРЕГИНДЕГИ ЧЫҢАЛУУНУН ТАРАЛУУ МЫЙЗАМЧЕНЕМДҮҮЛҮГҮН ИЗИЛДӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
Тажибаев К.Т. ГОРИЗОНТАЛДЫК КАМЕРАЛАРДЫН ТЕГЕРЕГИНДЕГИ ЧЫҢАЛУУНУН ТАРАЛУУ МЫЙЗАМЧЕНЕМДҮҮЛҮГҮН ИЗИЛДӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ / К.Т. Тажибаев, Г.О. Казакбаева, А.К. Жамангапова и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 72-79. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КӨТӨРГҮЧ МЕХАНИЗМДЕГИ АВТОМАТТЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ СИСТЕМАСЫНЫН СХЕМАСЫ
Таштанбаева В.О. КӨТӨРГҮЧ МЕХАНИЗМДЕГИ АВТОМАТТЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ СИСТЕМАСЫНЫН СХЕМАСЫ / В.О. Таштанбаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 80-86. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Транспорт
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖОЛДОРУНДАГЫ ТРАНСПОРТТУК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛДЫ ИЗИЛДӨӨ (БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ АЙДООЧУЛАРДЫН ПИКИРИН СУРАМЖЫЛОО)
Советбеков Б.С. БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖОЛДОРУНДАГЫ ТРАНСПОРТТУК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛДЫ ИЗИЛДӨӨ (БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ АЙДООЧУЛАРДЫН ПИКИРИН СУРАМЖЫЛОО) / Б.С. Советбеков, Г.Т. Маткеримова, С.Р. Шекинов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 65-71. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Информатика
БИШКЕК ШААРЫНЫН АТМОСФЕРАЛЫК АБАСЫНЫН БУЛГАНУУ ДЕҢГЭЭЛИН БОЛЖОЛДОО МОДЕЛИ
Лыченко Н.М. БИШКЕК ШААРЫНЫН АТМОСФЕРАЛЫК АБАСЫНЫН БУЛГАНУУ ДЕҢГЭЭЛИН БОЛЖОЛДОО МОДЕЛИ / Н.М. Лыченко, Л.И. Великанова, С.Н. Верзунов и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 87-95. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫК МАСЕЛЕЛЕРДЕ СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ ЫКМАЛАРЫНА ОКУТУУ
Манжикова С.Ц. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫК МАСЕЛЕЛЕРДЕ СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ ЫКМАЛАРЫНА ОКУТУУ / С.Ц. Манжикова, Ч.С. Исмаилова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 96-104. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Строительство. Архитектура
ИЙКЕМДҮҮ АРХИТЕКТУРАЛЫК ЧӨЙРӨ. СИСТЕМАЛУУ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ. КОММУНИКАЦИЯЛЫК ӨҢҮТ
Акбаралиев Р.Ш. ИЙКЕМДҮҮ АРХИТЕКТУРАЛЫК ЧӨЙРӨ. СИСТЕМАЛУУ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ. КОММУНИКАЦИЯЛЫК ӨҢҮТ / Р.Ш. Акбаралиев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 105-110. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ШААР ЧӨЙРӨСҮНҮН ИЙКЕМДҮҮЛҮГҮ
Анисимова Л.В. ШААР ЧӨЙРӨСҮНҮН ИЙКЕМДҮҮЛҮГҮ / Л.В. Анисимова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 111-117. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЧҮЙ ДАРЫЯСЫНДА ЧАКАН ГЭСТИН ГИДРОАГРЕГАТТАРЫНДА СУУ БЕРҮҮ СХЕМАСЫН НЕГИЗДӨӨ
Батырбеков У.Б. ЧҮЙ ДАРЫЯСЫНДА ЧАКАН ГЭСТИН ГИДРОАГРЕГАТТАРЫНДА СУУ БЕРҮҮ СХЕМАСЫН НЕГИЗДӨӨ / У.Б. Батырбеков, М.Ж. Омурзакова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 118-123. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ТАЖИКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИСАЛЫНДА ЫСЫК КЛИМАТТЫК ШАРТТАРДА АЙНЕК ПЛАСТИК АРМАТУРАСЫ КАМТЫЛГАН ИЙИЛҮҮЧҮ ЭЛЕМЕНТТЕРДИ ИЗИЛДӨӨ
Дадобоев А.И. ТАЖИКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИСАЛЫНДА ЫСЫК КЛИМАТТЫК ШАРТТАРДА АЙНЕК ПЛАСТИК АРМАТУРАСЫ КАМТЫЛГАН ИЙИЛҮҮЧҮ ЭЛЕМЕНТТЕРДИ ИЗИЛДӨӨ / А.И. Дадобоев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 124-128. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТОО ЭТЕКТЕРИНДЕГИ АЙМАКТА СУУ ЧАРБА СИСТЕМАЛАРЫ ҮЧҮН ТУНДУРГУЧТУН КОНСТРУКЦИЯСЫН ЖАКШЫРТУУ
Логинов Г.И. КЫРГЫЗСТАНДЫН ТОО ЭТЕКТЕРИНДЕГИ АЙМАКТА СУУ ЧАРБА СИСТЕМАЛАРЫ ҮЧҮН ТУНДУРГУЧТУН КОНСТРУКЦИЯСЫН ЖАКШЫРТУУ / Г.И. Логинов, уулу Таалайбек, Н.А. Фомин и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 129-134. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЖАШЫЛ ШААР ПРИНЦИПТЕРИН ЖАЙЫЛТУУ МЕНЕН ШААРДЫ ТУРУКТУУ БАШКАРУУ БОЮНЧА ДОЛБООРДУК СЕМИНАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУГА КООМДУК ТАПШЫРМАНЫ ТҮЗҮҮ (КОВИД-19дун пандемия мисаланда)
Насирдинова А.М. ЖАШЫЛ ШААР ПРИНЦИПТЕРИН ЖАЙЫЛТУУ МЕНЕН ШААРДЫ ТУРУКТУУ БАШКАРУУ БОЮНЧА ДОЛБООРДУК СЕМИНАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУГА КООМДУК ТАПШЫРМАНЫ ТҮЗҮҮ (КОВИД-19дун пандемия мисаланда) / А.М. Насирдинова, Э.З. Тургумбекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 135-142. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
МУНАРА ГРАДИРНИЯЛАРЫН ОПТИМАЛДУУ ДОЛБООРЛОО ЖАНА ЭСЕПТЕП ЧЫГУУ
Ращепкина С.А. МУНАРА ГРАДИРНИЯЛАРЫН ОПТИМАЛДУУ ДОЛБООРЛОО ЖАНА ЭСЕПТЕП ЧЫГУУ / С.А. Ращепкина, Э.К. Акимова, Ю.А. Попова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 143-150. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ДЕРИВАЦИЯЛЫК ЧАКАН ГЭСТЕРДИН ИМАРАТТАРЫНЫН ДАРЫЯНЫН БУРУЛГАН НУГУ МЕНЕН ЧЕКТЕШҮҮСҮ
Саламбеков Т.К. ДЕРИВАЦИЯЛЫК ЧАКАН ГЭСТЕРДИН ИМАРАТТАРЫНЫН ДАРЫЯНЫН БУРУЛГАН НУГУ МЕНЕН ЧЕКТЕШҮҮСҮ / Т.К. Саламбеков, Б.Б. Курумшиев, Н.А. Фомин и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 151-155. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
«ЖАМБЫЛ ОБЛУСУНУН ЧҮЙ РАЙОНУНДАГЫ ЖАҢЫ ЖОЛ АЙЫЛЫНДА ГЭС КУРУУ» ДОЛБООРУНДА АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨНҮ КОНСТРУКТИВДҮҮ ЧЕЧҮҮНҮН ВАРИАНТТАРЫ
Токарская Т.В. «ЖАМБЫЛ ОБЛУСУНУН ЧҮЙ РАЙОНУНДАГЫ ЖАҢЫ ЖОЛ АЙЫЛЫНДА ГЭС КУРУУ» ДОЛБООРУНДА АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨНҮ КОНСТРУКТИВДҮҮ ЧЕЧҮҮНҮН ВАРИАНТТАРЫ / Т.В. Токарская, Р.М. Иноземцев, Д.А. Майер // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 156-160. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СУУ ЧАРБА СИСТЕМАЛАРЫНЫН АЧЫК КАНАЛДАРЫ ҮЧҮН КУМ-ШАГЫЛ ТОСКУЧТУН КОМПОНОВКАЛАНГАН СХЕМАСЫН НЕГИЗДӨӨ
Токарская Т.В. СУУ ЧАРБА СИСТЕМАЛАРЫНЫН АЧЫК КАНАЛДАРЫ ҮЧҮН КУМ-ШАГЫЛ ТОСКУЧТУН КОМПОНОВКАЛАНГАН СХЕМАСЫН НЕГИЗДӨӨ / Т.В. Токарская, А.Н. Исмаилов, М.Ж. Омурзакова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 161-165. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Охрана окружающей среды. Экология человека
ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК – ЭКОНОМИКАНЫН ЖАНА СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮНҮН ПАЙДУБАЛЫ
Боконбаев К.Дж. ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК – ЭКОНОМИКАНЫН ЖАНА СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮНҮН ПАЙДУБАЛЫ / К.Дж. Боконбаев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 166-168. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНДАГЫ ТОКОЙ ЧЫЧКАНЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ (АPODEMUS SYLVATICUS LINNAEUS, 1758)
Мусуралиева Д.Н. ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНДАГЫ ТОКОЙ ЧЫЧКАНЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ (АPODEMUS SYLVATICUS LINNAEUS, 1758) / Д.Н. Мусуралиева, М.М. Таштанбекова, А.М. Юлдашева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 176-182. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНУН КИЧИ КУМ ЧЫЧКАНДАРЫНЫН (MERIONES тукуму) ЗООНОЗДУК ИНФЕКЦИЯЛАРЫ
Юлдашева А.М. ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНУН КИЧИ КУМ ЧЫЧКАНДАРЫНЫН (MERIONES тукуму) ЗООНОЗДУК ИНФЕКЦИЯЛАРЫ / А.М. Юлдашева, Д.Н. Мусуралиева, М.М. Таштанбекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 207-211. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Геология
ТОО ТЕКТЕРИНИН БЕКЕМДИГИНИН ПАСПОРТУН ТҮЗҮҮ МЕТОДИКАСЫ ЖӨНҮНДӨ
Рычков Б.А. ТОО ТЕКТЕРИНИН БЕКЕМДИГИНИН ПАСПОРТУН ТҮЗҮҮ МЕТОДИКАСЫ ЖӨНҮНДӨ / Б.А. Рычков, И.В. Гончарова, Н.М. Комарцов и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 183-190. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СОҢ-КӨЛ ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ ЭКОСИСТЕМАНЫН НЕГИЗГИ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРИНИН БИОГЕОХИМИЯСЫ
Тункатарова Э.И. СОҢ-КӨЛ ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ ЭКОСИСТЕМАНЫН НЕГИЗГИ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРИНИН БИОГЕОХИМИЯСЫ / Э.И. Тункатарова, Б.Ш. Бектурганова, Ж.Б. Джакшылыкова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 191-195. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
СОҢ-КӨЛ ӨРӨӨНҮНҮН ЖЕР КЫРТЫШЫНДА МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДИН КАМТЫЛЫШЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Тункатарова Э.И. СОҢ-КӨЛ ӨРӨӨНҮНҮН ЖЕР КЫРТЫШЫНДА МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДИН КАМТЫЛЫШЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ / Э.И. Тункатарова, Ж.Б. Джакшылыкова, Б.Ш. Бектурганова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 196-201. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Сельское и лесное хозяйство
СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮНДӨ АЛТЫГАНА БАДАЛЫНЫН ӨЗ АЛДЫНЧА КӨБӨЙҮШҮНҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
Уманова Н.Д. СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮНДӨ АЛТЫГАНА БАДАЛЫНЫН ӨЗ АЛДЫНЧА КӨБӨЙҮШҮНҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ / Н.Д. Уманова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 202-206. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Химия
КЫЧКЫЛ СУУ ЭРИТИНДИЛЕРИНДЕГИ ООР МЕТАЛЛ ИОНДОРУ МЕНЕН ТУРУКТАШТЫРЫЛГАН ГУМИН КИСЛОТАСЫНЫН МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫН ҮСТҮНДѲГҮ ТҮЗҮМДҮК БИРДИКТЕРДИН ѲЛЧѲМДҮҮ БААЛОО
Карабаев С.О. КЫЧКЫЛ СУУ ЭРИТИНДИЛЕРИНДЕГИ ООР МЕТАЛЛ ИОНДОРУ МЕНЕН ТУРУКТАШТЫРЫЛГАН ГУМИН КИСЛОТАСЫНЫН МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫН ҮСТҮНДѲГҮ ТҮЗҮМДҮК БИРДИКТЕРДИН ѲЛЧѲМДҮҮ БААЛОО / С.О. Карабаев, И.П. Гайнуллина, И.М. Локшина и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 50-58. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Геофизика
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮЗДҮКТӨРҮН КАР КАТМАРЫНЫН ТЫГЫЗДЫГЫ БОЮНЧА АЙМАКТАРГА БӨЛҮҮ
Елеуова К.Т КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮЗДҮКТӨРҮН КАР КАТМАРЫНЫН ТЫГЫЗДЫГЫ БОЮНЧА АЙМАКТАРГА БӨЛҮҮ / К.Т Елеуова, А.А. Нурбацина, Н.Н. Абаев и др. // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 4. С. 169-175. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү