РИНЦте катталган

Содержание

КРСУ жарчысы

Том 21, № 10

КРСУ жарчысы

Том 21, № 9

КРСУ жарчысы

Том 21, № 8

КРСУ жарчысы

Том 21, № 7

КРСУ жарчысы

Том 21, № 6

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 3
КРСУ жарчысы
Том 21, № 1
«ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтары» шилтемесин басканда бул маалыматтар алмашуу буферине көчүрүлөт
preloader
История. Исторические науки
ХХ КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК СИСТЕМАСЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЭВОЛЮЦИЯ ЖОЛДОРУ
Аракелян М.А. ХХ КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК СИСТЕМАСЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЭВОЛЮЦИЯ ЖОЛДОРУ / М.А. Аракелян, И.А. Лаврова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 3-8. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ХХ КЫЛЫМДЫН 20–30-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЯЛДАРДЫН КҮНҮМДҮК ЖАШООСУН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО
Джеенбекова С.С. ХХ КЫЛЫМДЫН 20–30-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЯЛДАРДЫН КҮНҮМДҮК ЖАШООСУН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО / С.С. Джеенбекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 9-14. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫН КҮНҮМДҮК ЖАШООСУ
Джеенбекова С.С. УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫН КҮНҮМДҮК ЖАШООСУ / С.С. Джеенбекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 15-19. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ХV–ХVI КЫЛЫМДАРДАГЫ НЕМЕЦ ГУМАНИСТТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ГЕРМАНИЯНЫН САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Жумагулов С.К. ХV–ХVI КЫЛЫМДАРДАГЫ НЕМЕЦ ГУМАНИСТТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ГЕРМАНИЯНЫН САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ / С.К. Жумагулов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 20-25. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КАРЛ IVнүн ТУШУНДАГЫ ГЕРМАНИЯНЫН САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ЧЕХИЯНЫН ОРДУ
Жумагулов С.К. КАРЛ IVнүн ТУШУНДАГЫ ГЕРМАНИЯНЫН САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ЧЕХИЯНЫН ОРДУ / С.К. Жумагулов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 26-30. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ТУРАР РЫСКУЛОВ ЖАНА КЫРГЫЗДАР
Курманов З.К. ТУРАР РЫСКУЛОВ ЖАНА КЫРГЫЗДАР / Курманов, Б.С. Сарсенбаев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 31-35. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
«ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШ КВАРТЕТИ»: ЖЫЙЫРМА ЖЫЛДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ЖАЛПЫ НАТЫЙЖАСЫЗДЫК ЖАНА ИШТИ ЖАНДАНДЫРУУ КЕЛЕЧЕГИ
Мельникова С.В. «ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШ КВАРТЕТИ»: ЖЫЙЫРМА ЖЫЛДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ЖАЛПЫ НАТЫЙЖАСЫЗДЫК ЖАНА ИШТИ ЖАНДАНДЫРУУ КЕЛЕЧЕГИ / С.В. Мельникова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 36-44. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫНЫН ТАРЫХ БАРАКТАРЫ. АСАНХАН ДЖУМАХМАТОВ – УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТУН АРДАГЕРИ
Плоских С.В. КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫНЫН ТАРЫХ БАРАКТАРЫ. АСАНХАН ДЖУМАХМАТОВ – УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТУН АРДАГЕРИ / С.В. Плоских // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 45-50. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДА КАЛКТЫ ДУШМАНДЫ ЖОК КЫЛУУГА МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ АСКЕРДИК ГЕЗИТТЕРДИН МААНИСИ
Сумароков Л.И. УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДА КАЛКТЫ ДУШМАНДЫ ЖОК КЫЛУУГА МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ АСКЕРДИК ГЕЗИТТЕРДИН МААНИСИ / Л.И. Сумароков // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 51-57. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Н.А. АРИСТОВДУН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОГЕНЕЗИНИН НЕГИЗГИ ЭТАПТАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ МАСЕЛЕСИНИН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
Тургунбаева А.С. Н.А. АРИСТОВДУН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОГЕНЕЗИНИН НЕГИЗГИ ЭТАПТАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ МАСЕЛЕСИНИН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ / А.С. Тургунбаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 58-62. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Языкознание
МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН СИНХРОНИЯСЫ
Абдраева А.Т. МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН СИНХРОНИЯСЫ / А.Т. Абдраева, Н.Т. Чойбекова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 63-67. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАРНАМАЛЫК ТЕКСТТЕРДЕГИ «БИЛИМ» КОНЦЕПТИ
Абдурахманова Х.Т. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАРНАМАЛЫК ТЕКСТТЕРДЕГИ «БИЛИМ» КОНЦЕПТИ / Х.Т. Абдурахманова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 68-72. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ТИЛ ИЛИМИНДЕГИ ӨЗ АЛДЫНЧА БАГЫТ КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ
Абдыкаимова О.С. ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ТИЛ ИЛИМИНДЕГИ ӨЗ АЛДЫНЧА БАГЫТ КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ / О.С. Абдыкаимова, С.А. Турдакунова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 73-78. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ САН АТООЧТУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ
Бекбалаев А.А. АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ САН АТООЧТУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ / А.А. Бекбалаев, у. Коконбай // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 85-90. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
САБАКТЫ ПЛАНДОО: ЧЕТ ТИЛДЕРИН НАТЫЙЖАЛУУ ОКУТУУНУН МААНИЛҮҮ ЭТАБЫ
Волкотрубова А.В. САБАКТЫ ПЛАНДОО: ЧЕТ ТИЛДЕРИН НАТЫЙЖАЛУУ ОКУТУУНУН МААНИЛҮҮ ЭТАБЫ / А.В. Волкотрубова, Г.Э. Молдомусаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 91-95. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ТИЛ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН ҮЙЛӨНҮҮ ТОЙДУН ФРЕЙМ-СКРИПТТИК ТҮЗҮМҮНҮН РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ (кыргыз, англис жана орус тилдеринин материалдарынын негизинде)
Жалиева Ж.М. ТИЛ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН ҮЙЛӨНҮҮ ТОЙДУН ФРЕЙМ-СКРИПТТИК ТҮЗҮМҮНҮН РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ (кыргыз, англис жана орус тилдеринин материалдарынын негизинде) / Ж.М. Жалиева, Г.А. Ажибаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 96-100. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КОГНИТИВДИК ЛИНГВИСТИКА
Саматов К. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КОГНИТИВДИК ЛИНГВИСТИКА / К. Саматов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 112-125. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
САЯСИЙ ТИЛДЕГИ ПЕРЦЕПТИВДҮҮ ТҮШҮНҮКТӨР
Саматов К. САЯСИЙ ТИЛДЕГИ ПЕРЦЕПТИВДҮҮ ТҮШҮНҮКТӨР / К. Саматов // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 126-135. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АРАБ ТИЛИНЕН ОРУС ТИЛИНЕ ТРОПТУК (ӨТМӨ) СҮЙЛӨМДӨРДҮ КОТОРУУНУН ЫКМАЛАРЫ (Курандын котормолорунун негизинде)
Чинлода М.С. АРАБ ТИЛИНЕН ОРУС ТИЛИНЕ ТРОПТУК (ӨТМӨ) СҮЙЛӨМДӨРДҮ КОТОРУУНУН ЫКМАЛАРЫ (Курандын котормолорунун негизинде) / М.С. Чинлода, М.Дж. Тагаев // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 136-143. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ДҮЙНӨНҮН ТИЛДИК ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫК КӨРҮНҮШҮНДӨ ЗООНИМИКАЛЫК КОМПОНЕНТИ БАР МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН БОЛУШУ ТУУРАЛУУ
Эргашева Д.И. ДҮЙНӨНҮН ТИЛДИК ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫК КӨРҮНҮШҮНДӨ ЗООНИМИКАЛЫК КОМПОНЕНТИ БАР МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН БОЛУШУ ТУУРАЛУУ / Д.И. Эргашева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 144-148. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
БАЛДАР ЖАЗУУЧУЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ РУХАНИЙ ТАРБИЯ
Асаналиева М.М. БАЛДАР ЖАЗУУЧУЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ РУХАНИЙ ТАРБИЯ / М.М. Асаналиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 79-84. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
“ЖАҢЫ СТИЛДЕГИ” КӨРҮНҮКТҮҮ ИРАН АКЫНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ
Мамедова М.Ш. “ЖАҢЫ СТИЛДЕГИ” КӨРҮНҮКТҮҮ ИРАН АКЫНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ / М.Ш. Мамедова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 101-107. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
МАКАЛДАРДА АДАМДЫК КАДЫР-БАРКТЫН ДАҢАЗАЛАНЫШЫ
Наралиева С.К. МАКАЛДАРДА АДАМДЫК КАДЫР-БАРКТЫН ДАҢАЗАЛАНЫШЫ / С.К. Наралиева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 108-111. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Культура. Культурология
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ЛАНДШАФТАРДЫ РУХАНИЙ ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮ ИДЕЯЛАРЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Насирдинова А.М. БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ЛАНДШАФТАРДЫ РУХАНИЙ ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮ ИДЕЯЛАРЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ / А.М. Насирдинова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 149-156. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
Народное образование. Педагогика
ЕВРОПАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫН ШАРТЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ
Беделбаева А.З. ЕВРОПАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫН ШАРТЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ / А.З. Беделбаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 162-166. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ САБАКТАРЫ
Евтушенко А.И. ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ САБАКТАРЫ / А.И. Евтушенко // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 167-171. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ОРТО МЕКТЕПТИН ОРТОҢКУ КЛАССТАРЫНЫН ОКУУЧУЛАРЫНА ЛИРИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУДА ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН КОМПЕТЕНЦИЯНЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ
Жолдошева Р.Т. ОРТО МЕКТЕПТИН ОРТОҢКУ КЛАССТАРЫНЫН ОКУУЧУЛАРЫНА ЛИРИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУДА ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН КОМПЕТЕНЦИЯНЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ / Р.Т. Жолдошева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 172-177. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖӨНҮНДӨ
Ма Д. ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖӨНҮНДӨ / Д. Ма, Н.А. Ахметова // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 178-181. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү
АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК БОЛОН ПРОЦЕССИНИН НЕГИЗГИ ПАРАМЕТРЛЕРИНИН БИРИ ЖАНА АНЫ ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ИШКЕ АШЫРУУ
Беделбаева А.З. АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК БОЛОН ПРОЦЕССИНИН НЕГИЗГИ ПАРАМЕТРЛЕРИНИН БИРИ ЖАНА АНЫ ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ИШКЕ АШЫРУУ / А.З. Беделбаева // КРСУ жарчысы. 2021. Т. 21. № 2. С. 157-161. ГОСТ боюнча чыгуу маалыматтарын көчүрүү